Wybierz branżę

Kontakt

Alimp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Mikołowska 50
41-400 Mysłowice

 

VAT-UE: PL 2220837971
NIP: 222-08-37-971
REGON: 240767359
KRS: 0000555495

 

Tel./Fax: (032) 222 91 61
Tel. kom.: 608 33 11 77
email: info@alimp.com.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Alimp Sp. z o.o. Sp.k. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje, iż:

Alimp Sp. z o.o. Sp.k. realizuje przetwarzanie Danych Osobowych, jako podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016  Nr 119/1), zwanego dalej „RODO”.

Alimp Sp. z o.o. Sp.k. przez Dane Osobowe rozumie, zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO, wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, a przez Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.

Administratorem Danych Osobowych jest: Alimp Sp. z o.o. Sp.k.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@alimp.com.pl,  tel. +48 602 38 66 38